image
Drobečková navigace

Úvod > Veřejná deska > Členská schůze - termín konání 12.4.2024

Členská schůze - termín konání 12.4.2024Vyvěšeno: 19. 3. 2024
Sejmuto:

Logo.png

 

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO LIBĚŠICE
411 46 Liběšice 199, tel.: 416 798 173
IČO: 001 20 723, DIČ: CZ00120723

firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl DrXXIV, vložka 1067

 

Pozvánka

 

na členskou schůzi Zemědělského družstva Liběšice, kterou svolává představenstvo ZD Liběšice

na den 12.4.2024 od 9,00 hod. v KD Liběšice.

 

Program:              1) Zahájení

                         2) Volba orgánů členské schůze (komise, zapisovatel,

    sčitatelé hlasů, ověřovatelé zápisu), kontrola

    schopnosti se usnášet, schválení jednacího řádu

 

3) Zpráva o činnosti představenstva a kontrolní komise

 

4) Rozbor hospodaření za rok 2023

 

5) Projednání a schválení roční účetní závěrky

    za rok 2023, schválení zprávy auditora

 

6) Závěr

        

Diskuse k jednotlivým bodům (tedy bodům 3, 4 a 5) probíhá vždy bezprostředně po přednesení jednotlivých bodů.

 

 

Prezence členů začíná v 8,00 hodin. Představenstvo ZD Liběšice žádá všechny členy, aby se na schůzi dostavili s minimálně patnáctiminutovým předstihem před začátkem členské schůze. Platí ustanovení zákona o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.
(§ 647), že v případě nedostatečné účasti se musí náhradní členská schůze opakovat v jiném termínu.

 

V případě, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, žádáme Vás, abyste za sebe pověřil(a) jiného člena družstva, aby Vás na členské schůzi zastoupil. Pozor, dle článku VIII. odst. 1 stanov nesmí být nikdo na jednání členské schůze zmocněncem více než pěti členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

 

Plnou moc k zastupování přikládáme k pozvánce.

  

Přítomní členové (zmocněnci) obdrží příspěvek 200 Kč také za zastoupené členy.

 

 S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se členové ZD Liběšice mohou seznámit v sídle ZD Liběšice.

  

Dopravu na členskou schůzi si členové ZD Liběšice zajišťují sami.

  

V Liběšicích dne 18.3.2024

 

                                                                 Ing. Martin Kala     

        předseda představenstva  ZD Liběšice

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 19. 03. 2024 13:59